Πιλοτικοι δενδρωνες Υπερφρουτων στην Κυπρο

Λυκόμουρο (Goji Berry) –   Μύρτιλλο (blueberry) – Αρώνια (black chokeberry)

Καλλιέργεια Μύρτιλλου στη Δράμα

Η Κίνηση Βιοκαλλιεργητών Υπερτροφών Κύπρου  (ΚΙ.Β.Υ.Κ.) προχωρεί στη  δημιουργία των πρώτων πιλοτικών δενδρώνων καλλιεργειών των υπερφρούτων:  Λυκόμουρο (Goji Berry) –   Μύρτιλλο (blueberry) – Αρώνια (black chokeberry). Η Κύπρος ακολουθεί την εισαγωγή των νέων εναλλακτικών καλλιεργειών που ήδη έγινε  στην Ελλάδα με εξαιρετικά αποτελέσματα για τους Έλληνες αγρότες.

Σκοπός της δημιουργίας των πιλοτικών δενδρώνων ειναι η ελεγχόμενη εισαγωγή και παρακολούθηση των νέων εναλλακτικών καλλιεργειών έτσι ώστε να καθοριστούν οι κατάλληλες καλλιεργητικές παράμετροι για την περίπτωση των περιοχών της Κύπρου.

Οι πιλοτικοί δενδρώνες θα παρακολουθούνται απο την επιστημονική ομάδα της ΚΙ.Β.Υ.Κ. απο την φύτευση μέχρι την παραγωγή και συλλογή των πρώτων καρπών. Σε πρώτο στάδιο θα παρέχεται κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό (πιστοποιημένα Ελληνικά δενδρύλλια) και η αντίστοιχη τεχνογνωσία για τις καλλιεργητικές πρακτικές.

Αρχές Δεκεμβρίου 2012 θα γίνουν οι φυτεύσεις των πιλοτικών δενδρώνων με οδηγίες και εποπτεία απο την ΚΙ.Β.Υ.Κ. Η έκταση των πιλοτικών δενδρώνων δεν θα ξεπερνά τα 30- 50 στρέμματα έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση και εποπτεία των δενδρώνων, για να είναι σταδιακή και αποτελεσματική η εισαγωγή των νέων καλλιεργειών αλλά και για να είναι δυνατή η διάθεση και μεταποίηση του παραγόμενου προιόντος.

Μαρίνα Κ.

Δέντρο Μύριλλου (blueberry)

Δέντρο goji berry